Basfakta bilförsäkringar

Hur fungerar en bilförsäkring och hur är den uppbyggd? Enligt svensk lag måste du som bilägare ha åtminstone trafikförsäkring för din din bil (om bilen inte är avställd). Sedan kan du välja att ha din bil halv- eller helförsäkrad och dessutom kan du välja att ha en rad olika tilläggsförsäkringar.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen måste du alltså ha så länge bilen inte är avställd. Trafikförsäkringen ersätter alla personskador samt de sakskador du orsakar med bilen. Däremot täcker inte trafikförsäkringen några skador på din egen bil.

Halvförsäkring

I halvförsäkringen ingår trafikförsäkring, stöldförsäkring, brandförsäkring, glasförsäkring, maskinförsäkring, räddningsförsäkring och rättsskyddsförsäkring.

Helförsäkring

Helförsäkringen består av halvförsäkring plus vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkring innebär ersättning även vid skador på din egen bil vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller om bilen råkar ut för skadegörelse.

Mer om att jämföra bilförsäkringar

  • Annonser