Bilförsäkring – vad påverkar premien

Det finns en rad faktorer som traditionellt påverkar vilken premie som du betalar för din bilförsäkring. De är t.ex fordonsslag och klassning, årlig körsträcka, bilens ålder, område och bonus. Men även faktorer som kön och ålder påverkar. Just kön är ofta omdiskuterat eftersom det i vissa kretsar betraktas som diskriminering att sätta bilförsäkringspremie baserat på kön.

Grundfaktorer som påverkar bilförsäkringspremien

De flesta bolag använder de traditionella premiefaktorerna – fordonsslag och klassning, årlig körsträcka, bilens ålder, område och bonus.

Andra faktorer som påverkar

Kön kan påverka bilförsäkringspremien

Utöver ovan angivna faktorer använder flera bolag även kön som en premiepåverkande faktor. Det tvistas om det är ok att kön som en faktor beroende på att det skulle kunna anses vara diskriminerande. I Storbritannien är det t.ex förjudet att använda kön som en premiepåverkande faktor precis som för ras och handikapp eftersom dessa faktorer anses diskriminerande. De svenska bolag som använder kön som en premiepåverkande faktor anser att det är riskmässigt motiverat och använder det som ett försäljningsargument mot de grupper som gynnas.

Även hur du bor kan påverka din försäkringspremie

Boendeform, det vill säga om du som försäkringstagaren bo i villa eller lägenhet

Trogna kunder gynnas av försäkringsbolagen

Hur många år försäkringstagaren varit försäkrad i bolaget synes bli allt viktigare premiefaktorer.

Försäkringstagarens ålder påverkar

Förare under 24/25 år betalar inte bara en särskild självrisk, utan anses dessutom hos några bolag utgöra en grupp med en högre skadefrekvens, vilket leder till en högre premie. Det kan tyckas märkligt att man inte diskuterar om detta är diskriminering på samma sätt som när det gäller kön. I många andra sammanhang hade särbehandling på grund av ålder räknats som diskriminering.

För egen del tycker jag dock att man borde låta bolagen använda statistiken fritt. Om det t.ex visar sig att unga män boende nära Stureplan med stora framtänder kostar försäkringsbolagen mer pengar så borde det vara fritt fram att höja deras försäkringspremier…

Vissa försäkringsbolag använder förenklad premiesättning

Det finns en försäkringsgivare på den svenska marknaden som har en förenklad premiesättning. Enligt deras försäkringsvillkor används för premieberäkningen endast bostadsort, fordon och försäkringstagarens ålder.

Alla bolag använder inte bonussystem

Vid den andra skadan under ett försäkringsår höjs istället premien för nästkommande period med 25 procent.

Premiesättning en företagshemlighet

Sättet att beräkna en premie på anses av försäkringsbolagen vara företagshemligheter. Det finns bolag som även anser att själva parametrarna är företagshemligheter.
Trots att försäkringsbolagens behov av information ökat har frågorna till kunden inför en nyteckning inte blivit fler än tidigare. Merparten av de uppgifter som bolagen lägger till grund för premieberäkningen är sådana som kan inhämtas i folkbokförings-, bil- och körkortsregistret.

Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Annonser