Kategori-arkiv: Ord

Avställning

Att ställa av bilen innebär att du meddelar Transportstyrelsen att bilen skall vara avställd. Det gör du enklast via Transportstyrelsens hemsida. Du kan även göra det via telefon eller post. Avställningen gäller från den dag då Transportstyrelsen fått in anmälan. När bilen är avställd behöver den inte vara trafikförsäkrat. Men självklart får du heller inte […]

Stängt för kommentarer

Tilläggsförsäkringar

Tilläggsförsäkringar är, precis som det låter, försäkringar som lägger till skydd och och ger dig möjlighet att anpassa din bilförsäkring efter dina behov. Vanliga tilläggsförsäkringar är t.ex Hyrbilsförsäkringar som ersätter dina kostnader för hyrbil om din bil som försäkrats skadats eller försvunnit. Trafikolycksfallsförsäkringar ger extra ersättning om du eller någon medpassagerare skadas i en olycka […]

Stängt för kommentarer

Vagnskadegaranti

En ny bil (yngre än tre år) har ofta en vagnskadegaranti. Vagnskadegarantin erbjuds av många biltillverkarna när du köper en ny bil. Vagnskadegarantin skyddar din bil mot i princip samma skador som en vagnskadeförsäkring. Om du har en bil där fortfarande vagnskadegarantin gäller så skall du nöja dig med att teckna en halvförsäkring. När sedan […]

Stängt för kommentarer

Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkring är en försäkring ersätter skador på din bil vid olyckor där du själv är vållande eller att ingen annan person vållat skadan. T.ex. om du krockar med en älg eller om du kör av vägen. Vagnskadeförsäkringen ersätter även skador som kommit av skadegörelse. Vagnskadeförsäkringen är det tillägg som skiljer en helförsäkring från en halvförsäkring. […]

Stängt för kommentarer

Trafikförsäkringsavgift

Om din bil är oförsäkrat men inte avställs kan det bli väldigt dyrt. Trafikförsäkringsföreningen har då laglig rätt att ta ut en trafikförsäkringsavgift av dig som ägare. Avgiften är inte låg heller. I dagsläget (hösten 2010) är avgiften på över 100 kr per dag. Det är alltså inte att rekommendera att ha en oförsäkrad bil […]

Stängt för kommentarer

Delkasko

Delkasko är en påbyggnad av trafikförsäkring för att nå upp i en halvförsäkring. Man kan säga att delkasko + trafikförsäkring = halvförsäkring Med delkasko försäkras normal utrustning som tillhör eller finns i eller på fordonet. I delkaskoförsäkringen ingår normalt: brandskada, glasskada, stöldskada, räddning, rättsskydd, maskin.

Stängt för kommentarer

Självrisk

Självrisk är den utgift som försäkringstagaren svarar för själv vid beräkning av ersättningen vid olika skadefall, exempelvis om bilen råkar ut för skador. Självrisken bestäms av de villkor som finns i försäkringsbrevet och som vid försäkringens tecknande fastställts av försäkringsbolaget. Exakt hur stor självrisken är går inte att säga rakt av eftersom den varierar mellan […]

Stängt för kommentarer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen är en samarbetsorganisation för Sveriges trafikförsäkringsbolag. Alla trafikförsäkringsbolag i Sverige är enligt lag medlemmar. Trafikförsäkringsföreningens verksamheten grundas i huvudsak på bestämmelser i trafikskadelagen. Trafikförsäkringsföreningens stadgar är fastställda av regeringen och Trafikförsäkringsföreningen står under tillsyn av Finansinspektionen.

Stängt för kommentarer

Helförsäkring

Helförsäkringen består av halvförsäkring plus vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkring innebär ersättning även vid skador på din egen bil vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller om bilen råkar ut för skadegörelse.

Stängt för kommentarer

Halvförsäkring

I halvförsäkringen ingår trafikförsäkring, stöldförsäkring, brandförsäkring, glasförsäkring, maskinförsäkring, räddningsförsäkring och rättsskyddsförsäkring.

Stängt för kommentarer
  • Annonser