Premieklass

Premieklassen för en bil är en klassning som försäkringsbolagen gör för bedöma risknivån för ett fordon. Högre klassning innebär högre risk för försäkringsbolaget och därmed en högre premie. Bolagen tittar på statistik för aktuell bilmodells reparationskostnader och säkerhet för att göra klassningen. I grunden använder bolagen en lista från trafikförsäkringsföreningen som gjort en grundbedömning. Sedan kan bolagen själva göra justeringar utifrån sina egna åsikter och erfarenheter.

Premieklass en av flera faktorer som påverkar premien för bilförsäkringar

Premieklassen är sedan bara en av många faktorer som påverkar premien för din bilförsäkring. Andra faktorer är vilken ort man bor i, hur gammal man är, vilket kön man har, hur mycket man kör varje år och om man har en historia av att vara dyr för sitt försäkringsbolag… Sedan kan varje bolag själva lägga till vilka faktorer de vill i sina beräkningar av premier.

Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Annonser