Självrisk

Självrisk är den utgift som försäkringstagaren svarar för själv vid beräkning av ersättningen vid olika skadefall, exempelvis om bilen råkar ut för skador. Självrisken bestäms av de villkor som finns i försäkringsbrevet och som vid försäkringens tecknande fastställts av försäkringsbolaget.

Exakt hur stor självrisken är går inte att säga rakt av eftersom den varierar mellan olika försäkringsbolag och även mellan olika typer av försäkringar. För att ta ta reda på hur självrisken ser ut för en specifik bilförsäkring skall du läsa försäkringsvillkoren för försäkringen.

Grundsjälvrisk

Grundsjälvrisken är det belopp du minst måste betala i självrisk om något händer. Ofta kan du ange vilken grundsjälvrisk du vill ha. Det är inte självklart att välja en låg grundsjälvrisk eftersom en låga grundsjälvrisk innebär en högre premie. Så genom att välja en högre grundsjälvrisk kan du sänka dina kostnader för försäkringen.

Grundsjälvrisken oftast inte det belopp du får betala i självrisk om olyckan är framme. Det är bara ett minsta belopp du själv måste betala. På så sätt blir kommer försäkringsbolagen undan att betala och administrera “småskador”. Den faktiska självrisken betalas ofta som en procentsats av kostnaden för en skada. I försäkringsvillkoren står det då t.ex. att självrisken för bilförsäkring är t ex 20 % eller som minst grundsjälvrisken.

Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Annonser