Solid Försäkringsaktiebolag

Solid Försäkringsaktiebolag
SR
Box 220 68
25022 Helsingborg
E-post: info@solidab.se
Telefon: +46 (0)42 38 21 00

Skador på din bil kan bli väldigt dyrt. Låt en bra bilförsäkring betala räkningen.

När du väljer bilförsäkring måste du ta ställning till hur omfattande skydd du behöver till din bil. Det finns tre nivåer av omfattning:

Lägsta nivå är trafikförsäkring.

• Trafikförsäkring

Nästa nivå är halvförsäkring som förutom trafikförsäkring också ger ”delkasko” det vill säga:

• Egendomsskydd vid brand

• Egendomsskydd vid glasruteskada

• Egendomsskydd vid stöld

• Egendomsskydd vid maskinskada

• Räddningsförsäkring

• Rättsskyddsförsäkring

Den mest omfattande nivån av bilförsäkring är helförsäkring som förutom de moment som omfattas av halvförsäkring även innefattar en vagnskadeförsäkring.

• Vagnskadeförsäkring

Väljer du en halv- eller helförsäkring kan du dessutom komplettera med något av våra smarta tilläggspaket för att få ett ännu bättre skydd:

• Landsvägspaketet

• Citypaketet

• Familjepaketet

Trafikförsäkring

Enligt lag måste du ha en Trafikförsäkring för din bil. Denna ersätter personskador och skador utanför din bil. Oavsett vem som har orsakat skadan täcker försäkringen även personskador på passagerare och förare i din bil.

Egendomsskydd vid brand

Du får ersättning för skador som uppstår vid brand, åsknedslag eller explosion. Du kan även få ersättning för skador på elektriska kablar och komponenter.

Egendomsskydd vid glasruteskada

Du får ersättning för vind- sido- eller bakrutor som spricker eller krossas, till exempel genom stenskott eller skadegörelse.

Egendomsskydd vid stöld

Om det blir inbrott i din bil eller om den blir stulen får du ersättning för detta. Detta gäller förutsatt att din bil inte kommer tillrätta inom 30 dagar efter att du har gjort en skriftlig anmälan. Du får ersättning för fastmonterad utrustning som blir stulen, t ex fälgar eller stereo. Om din bil skadas i samband med stöldförsök eller har skador när den hittas får du ersättning för detta också.

Egendomsskydd vid maskinskada

Du får ersättning för skador som påverkar bilens funktion, till exempel skador på motor, startmotor, växellåda och kylsystem. Egendomsskydd gäller bil som är max 8 år gammal eller har gått max 12 000 mil.

Räddningsförsäkring

Du får ersättning för bärgning eller bogsering om bilen stannar. Gäller även medfört släp eller husvagn. Du och passagerarna kan också få ersättning för hemtransport. Dessutom kan du få ersättning för resekostnader när du hämtar din reparerade eller återfunna bil.

Rättsskyddsförsäkring

Du eller den som har kört bilen kan få ersättning med upp till 150 000 kronor för ombuds- och advokatkostnader samt för rättegångskostnader i samband med tvist.

Vagnskadeförsäkring

Du får ersättning för skador på din bil som orsakas av en trafikolycka, skadegörelse eller en annan yttre olyckshändelse. Exempel är kollision, dikeskörning eller skador när bilen transporteras på tåg eller båt. Försäkringen ersätter inte skador som orsakas av slitage, rost, köld, väta eller fabrikationsfel.

3 smarta tilläggspaket till fast pris
För att göra ditt val av tillägg okrångligt har vi paketerat dem i 3 olika paket.

· Landsvägspaketet för endast 497 kr, innehåller Vägassistansförsäkring, Hyrbilsförsäkring och Självriskreduceringsförsäkring vid djurolycka. Tryggt för dig som kör långa sträckor utanför storstad och som är beroende av din bil.

· Citypaketet för endast 397 kr, innehåller Vägassistansförsäkring och Skadegörelsereduceringsförsäkring. Tryggt för dig som i huvudsak kör och parkerar i storstad.

· Familjepaketet för endast 597 kr, innehåller Vägassistansförsäkring, Hyrbilsförsäkring och Premiebefrielse vid långvarig sjukskrivning eller arbetslöshet. Tryggt för dig som är mån om din familj.

Vägassistansförsäkring

Hjälper dig dygnet runt, året om i alla länder som ingår i Gröna Kort- systemet om du får driftstopp pga tex motorstopp, bensinstopp, punktering eller om du tappar bort eller låser in din startnyckel. Kan tecknas för bilar upp till 15 år gamla.

Hyrbilsförsäkring

Du får hyrbil i upp till 45 dagar under tiden som din bil repareras. Kan tecknas för bilar upp till 15 år gamla.

Självriskreduceringsförsäkring vid skadegörelse
Råkar du ut för skadegörelse på din bil ersätts du med upp till 6 000 kr.

Självriskreduceringsförsäkring vid djurolycka
Om du kör på ett djur får du ersättning med upp till 6 000 kr.

Premiebefrielse

Om du eller annan familjeförsörjare (mellan 18-60 år) drabbas av långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning behöver du inte betala premie för den period då arbetslösheten eller sjukskrivningen pågår.

Valbar självrisknivå

Du kan sänka din premie genom att välja en högre grundsjälvrisk. Välj mellan låg, mellan eller hög grundsjälvrisk.

Låg: Trafik 1 000 kr, Halv 2 000 kr, Hel 3 000 kr
Mellan: Trafik 2 000 kr, Halv 2 000 kr, Hel 6 000 kr
Hög: Trafik 2 000 kr, Halv 4 000 kr, Hel 9 000 kr

Observera att självrisken blir högre om föraren är under 24 år (+1 000 kr), föraren saknar körkort, är rattfull, eller orsakar olyckan med uppsåt (+ 2 000 kr), bilen inte varit låst vid stöld (+ 6 000 kr), du råkar ut för flera stöldskador eller vagnskador under året (flerskadesjälvrisk)

Om en glasruta repareras istället för byts ut är självrisken endast 200 kr.

För rättskydd är självrisken 20% av kostanden men lägst den grundsjälvrisk som du valt (se tabellen ovan).

Premie

Premien baserar sig på vilken bil du har, hur långt du kör per år, hur du parkerar nattetid mm. Du kan enkelt beräkna premien via ”Räkna & teckna försäkring”, du kan också ringa vår kundservice på 013- 13 13 13 för offert. Observera att du kan sänka din premie genom att välja en högre självrisk. Premie kan inte beräknas online om bilen är värd mer än 500 000 kr.

Teckna försäkringen

Köp Solid bilförsäkring här i Försäkringsbutiken Solid, klicka på knappen “Räkna & teckna försäkring” eller ring kundservice på telefon 013 – 13 13 13.

Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Annonser