Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen måste du alltså ha så länge bilen inte är avställd. Trafikförsäkringen ersätter alla personskador samt de sakskador du orsakar med bilen. Däremot täcker inte trafikförsäkringen några skador på din egen bil.

. Bokmärk permalink. Stängt för kommentarer och trackbacks.
  • Annonser