Trafikförsäkringsavgift

Om din bil är oförsäkrat men inte avställs kan det bli väldigt dyrt. Trafikförsäkringsföreningen har då laglig rätt att ta ut en trafikförsäkringsavgift av dig som ägare.

Avgiften är inte låg heller. I dagsläget (hösten 2010) är avgiften på över 100 kr per dag. Det är alltså inte att rekommendera att ha en oförsäkrad bil som inte är avställt.

Trafikförsäkringsavgiftens storlek baseras på de högsta premierna som försäkringsbolagen tillämpar för de olika fordonsslagen.

Avgiften tas ut för varje dag som din är är oförsäkrad. Avgiften ska bland annat täcka kostnaderna för eventuella skador (personskador och/eller skador på egendom) bilen kan tänkas orsaka.

Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Annonser