Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen är en samarbetsorganisation för Sveriges trafikförsäkringsbolag. Alla trafikförsäkringsbolag i Sverige är enligt lag medlemmar. Trafikförsäkringsföreningens verksamheten grundas i huvudsak på bestämmelser i trafikskadelagen. Trafikförsäkringsföreningens stadgar är fastställda av regeringen och Trafikförsäkringsföreningen står under tillsyn av Finansinspektionen.

. Bokmärk permalink. Stängt för kommentarer och trackbacks.
  • Annonser